Entsyymeillä miljoonasäästöt paperiteollisuuteen (Kauppalehti 9.6.2015)

By June 9, 2015 April 22nd, 2016 News
MetGenin pilottilaboratoriossa luodaan prosessit entsyymien teollista tuotantoa varten. Teknologiajohtaja Matti Heikkilän mukaan ensimmäiset teolliset sovellukset otetaan sellunvalmistuksessa käyttöön vuoden loppuun mennessä.

MetGenin pilottilaboratoriossa luodaan prosessit entsyymien teollista tuotantoa varten. Teknologiajohtaja Matti Heikkilän mukaan ensimmäiset teolliset sovellukset otetaan sellunvalmistuksessa käyttöön vuoden loppuun mennessä.

Kaarinalaisen MetGenin kehittämillä entsyymeillä voidaan saada jopa 10-25 prosentin energiansäästö sellunvalmistuksen termomekaanisessa jauhatuksessa. Paperitehtaalle se tietää miljoonasäästöjä.

Sellu on biotalouden yksi kulmakivi. MetGenin tuotteet ovat siten biotuoteliiketoiminnan ytimessä.

Yhtiö on saanut EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta tukea tuotekehitykseensä.

MetGen kehittää myös entsyymejä, joilla voidaan erottaa puusta biokemikaalien avulla tisleitä. Niistä taas valmistetaan erilaisia biotuotteita.

”Ensimmäiset teolliset sovellukset otetaan sellunvalmistuksessa käyttöön vuoden loppuun mennessä. Termomekaanisen jauhatuksen säästöt tarkoittavat miljoonasäästöjä paperitehtaalle vuositasolla”, MetGenin teknologiajohtaja Matti Heikkilä sanoo.

Toinen esimerkki entsyymien hyödyistä löytyy kuluttajatuotteista.

”Kaikki maailman muovipullot ja -pakkaukset voidaan ehkä valmistaa uusiutuvasta materiaalista – puusta. Se ei onnistu vain entsyymeillä, mutta ne ovat tärkeä osatekijä tuossa arvoketjussa”, Heikkilä sanoo.

Heikkilän mukaan biotalous ymmärretään Suomessa turhan kapea-alaisesti.

”Pitää hahmottaa kokonaisuuksia, joihin osaamisemme sopii ja keskittyä olennaisiin asioihin. Meillä on mahdollisuuksia luoda maailmanluokan arvoketjuja, jos panostamme oikeisiin kohteisiin”, hän sanoo.

Puusta tai muusta lignoselluloosapohjaisesta materiaalista voidaan Heikkilän mukaan tehdä entsyymien avulla vaikkapa pinta-aktiivisia aineita, aromeja, palonestoaineita, antioksidantteja, fenolihartsia, puu-muovikomposiitteja ja pinnoitteita. Niistä taas voidaan valmistaa lääkkeitä, kemikaaleja, lannoitteita, autonosia, muoveja, maaleja, liimoja ja tekstiilejä.

”Niissä kaikissa on entsyymeillä osansa, mikäli emme halua käyttää paljon energiaa tai liuottimia”, hän sanoo.

MetGenin ensimmäisinä kehittämät molekyylit olivat hajottajaentsyymejä, joita esiintyy myös luonnossa. Yhtiön entsyymit kestävät muista entsyymeistä poiketen jopa 85 asteen lämpötiloja ja korkeita ph-pitoisuuksia. Entsyymi käy puussa ligniinin kimppuun, joka sitoo arvokkaan selluloosan hemiselluloosaan. Siksi se tuo selluvalmistukseen energiasäästöjä ja nopeuttaa prosessia.

Entsyymeillä voidaan käsitellä märkää biomassaa poistamatta vettä. Se yksinkertaistaa prosesseja ja mahdollistaa käsittelyn ilman kovaa kuumuutta, painetta tai liuottimia.

Tähän asti entsyymien ongelmana on ollut herkkyys ulkopuolisille tekijöille, kuten liialle lämmölle tai prosessin kemikaalipitoisuudelle. Ne ovat olleet myös hintansa vuoksi kilpailukyvyttömiä, mutta eivät enää.

MetGen on vuonna 2008 perustettu yhtiö, jossa työskentelee 15 henkeä. Yhtiö on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta heti alusta alkaen. Sitä ovat rahoittaneet sveitsiläinen Emerald Technology Venture -rahasto ja ranskalainen pääomasijoittaja Sofinova Partners.

 

Vuonna 2010 yhtiö voitti European Venture -sijoittajakisan. Muita tunnustuksia ovat valinta 2013 Global Cleantech top 100:aan ja viime vuoden Top 10 Global Cleatech Cluster Assosiationin (GCCA:n) palkinto Best in BioFuels/BioEnergy.

MetGen on päässyt mukaan myös EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan ja saanut 2,2 miljoona euroa maksavaan projektiinsa 70 prosentin rahoituksen Horisontti-ohjelmasta.

”EU:n pk-instrumentti on meille tärkeä lisä tuotannon skaalaamiseksi teolliseen mittakaavaan ja markkinointiin. Tällaiseen rahoitukseen pitäisi panostaa, jotta hyvät kansalliset ideat eivät jää käyttämättä tai päädy liian aikaisin ulkomaille”, Heikkilä sanoo.

”EU:n Horisontti 2020 -rahoitusohjelmassa on useita mahdollisuuksia rahoittaa yritysten kasvua ja innovaatioita. Esimerkiksi pk-instrumentilla tuetaan hankkeiden soveltuvuus- ja markkinatutkimuksista aina pilottilaitosten rakentamiseen”, sanoo EU-asiantuntija Pirjo PasanenSpinverse Oy:stä.

Suomalaiset yritykset ovat menestyneet erityisesti toisen vaiheen pk-instrumenttihauissa, joista yritys voi saada rahoitusta jopa 2,5 miljoonaa, mutta kilpailu rahasta on kovaa.

”Rahoitetun hankkeen takana on aina huippuidea ja selkeä näkemys tavoitteista, mutta myös hakemukseen ja projektin vaikuttavuuden kuvaamiseen on panostettava”, Pasanen sanoo.

Maailmalla tehdään paljon entsyymitutkimusta. Painopiste on lääketieteeseen, elintarvikkeisiin, tekstiileihin tai vaikkapa eläinten rehuihin liittyvässä entsyymitutkimuksessa.

MetGen on valinnut alueen, johon ei ole maailmalla tungosta. Megatrendit antavat vauhtia alalle, jossa huipputeknologia yhdistyy energian säästöön, uusiin materiaaleihin ja kestävään kehitykseen.

Yhtiön valtti on nopea tuoteräätälöinti. Se sanoo pystyvänsä alle vuodessa kehittämään molekyyli-ideasta teollisen tuotteen. Se on yhtiön kokoon nähden harvinaista jopa globaalisti.

Yhtiön Kaarinan yksikkö keskittyy pelkästään tuotteiden kehittämiseen ja asiakasprosesseihin. Yhtiö on ulkoistanut tuotevalmistuksen.

”Meillä on useita yhteistyökumppaneita Euroopassa. Maailmalla on paljon fermentointikapasiteettia eikä meidän kannata ainakaan toistaiseksi investoida siihen”, Heikkilä sanoo.

Lue artikkeli Kauppalehden sivuilta tästä.